توطئه سکوت

امسال 16 سال از اعدام دسته جمعی بیش از 5 هزار نفر از زندانیان سیاسی گذشت. توطئه سکوت مسئولین نظام جمهوری اسلامی اما در رابطه […]

مرداد 67 ماه مرگ بود

مرداد باز فرا رسید، نازلی هم اینجاست. نازلی کوچولو که حالا 23 ساله شده. مرداد 67 ماه مرگ بود، باز سخت دلم گرفته. 16 سال […]