طبق آخرین آمارهای منتشر شده توسط وزارت بهداشت و درمان و مرکز بیماریهای واگیر در امریکا میزان مرگ و میر گروه های نژادی دیگر در […]