گرچه هنوز نتایج انتخابات عراق رسما اعلام نشده است، ولی گویا بخت یار شیعیان بوده است. تمام شواهد بر آن است که به قول خانم […]