گفتگویی با حمید شوکت درباره «نگاهی از درون به جنبش چپ ایران» گفتگویی با حمید شوکت چندی پیش آخرین جلد از مجموعه گفتگو‌های حمید شوکت […]