۴ سال پیش در چنین روزهایی بحث های داغی پیرامون شرکت در انتخابات و رای دادن به آقای روحانی مطرح بود من در مطلبی خطاب […]