جلسه رونمایی کتاب “سوسیالیسم رویایی من” به دعوت دوستان در شهر ریچموند در Central Stage Richmond در دو کلیپ زیر در دسترس شماست. قسمت اول […]