پاسخ به پرسش های خانم شهلا بهاردوست • اینکه ما به رهبری احتیاج نداریم، یا همه مردم رهبر هستند، و یا سازماندهی لازم نیست و […]