از دست رفتن نیمی از سرزمینهای اقلیم  در خبر ها شنیدم که آقای مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که با پایان دوره […]