سوسیالیسم رویایی من -صحبت در شهر ریچموند

جلسه رونمایی کتاب “سوسیالیسم رویایی من” به دعوت دوستان در شهر ریچموند در Central Stage Richmond در دو کلیپ زیر در دسترس شماست.

قسمت اول ، معرفی من توسط همسرم سهیلا و روایت بخشی از زندگی مشترک من و او و قرائت بخشهایی از کتاب و پرسش و پاسخ.

بخش دوم همین گفتگو و پرسش و پاسخ با دوستان