شاهزاده با امنیتی ها می آید


بسیاری این روزها از رضا پهلوی می پرسند که چرا او کشتار و شکنجه و جنایات دوران پدربزرگ و پدرش را که در گذشته اتفاق افتاده است و هنوز بسیاری از خانوده های داغدار آنها زنده هستند را محکوم نمی کند تا مرهمی بر زخم روح و روان آنها باشد و باز بسیاری دیگر از او سوال می کنند که حداقل چرا امروز رفتار فاشیستی طرفدارانش با مخالفین نظام سلطنتی در خارج از کشور را تقبیح ‌نمی کند؟ این سوالات را فقط مخالفین او و یا مردم کوچه و بازار نیستند که می پرسند، بی توجهی او به این نگرانی ها موجب شده که این روزها در مطبوعات و رسانه های اجتماعی و در نوشته ها و ویدیو های افرادی چون هادی خرسندی و آقای هالو دو تن از طنز پردازان محبوب مردم نیز منعکس این نگرانی ها از رفتار هواداران فاشیست او تکرار شود.

شاید در جواب آنها باید گفت که او جنایت های پدرش را محکوم نمی کند چرا که تعداد زیادی از افرادی که دور و بر او هستند همانهایی هستند که آن جنایت ها را مرتکب شده اند و او از آنها هنوز مشورت گرفته و قرار است با کمک آنها به قدرت برسد و شاید پاسخ را در آنجا باید جست که کم‌کم می بینیم که این جنایتکاران یکی پس از دیگری رونمایی می شوند، دیروز فراستی جنایتکار، ریئس گروه ضربت ساواک در تظاهرات آنها در صف مقدم‌ بود و امروز ثابتی جنایتکار ریئس اداره سوم ساواک و‌مسئول کل عملیات داخلی ساواک در کشتار و پیگرد و شکنجه مخالفین در تظاهراتی که شاهزاده نیز بدون اطلاع قبلی حاضر شده و سخنرانی می کند حضور پیدا کرده و دخترش عکس او را که ۴۴ سال در خفا زندگی می کرد با افتخار در توییتر می گذارد، آیا حضور پرویز ثابتی و رضا پهلوی در یک روز اتفاقی است و یا نشان از آمدن شاهزاده و تیم امنیتی اوست؟

این تازه همه ماجرا نیست، می بینید که بسیاری از طرفداران ایشان با رفتار فاشیستی در تظاهرات بر علیه گروه های دیگر و حمله و تهدید به ترور و برهم زدن تظاهرات دیگران هر روزه در خیابانهای کشورهای خارجی محل سکونتشان کمر به سرکوب و بستن دهان دیگران دارند و ایشان هرگز اعتراضی به این رفتارهای فاشیستی نکرده و نمی کند چرا؟

او انگار می داند که همین فاشیست ها هستند که نیروی اصلی وفادار به او هستند و به همین دلیل است که با سکوت خود خواهان ادامه حضور آنها و رفتار فاشیستی آنها با دیگران است. او حامی رفتار امروز آنهاست چرا که این رفتار نمایش آینده حکومتیست که این‌ فاشیست‌ها قرار است در فردای گذار از نظام دینی به پا کنند، اگر چنین شانسی نصیب آنها شود.
بخش قابل توجهی از طرفداران رضا پهلوی به معنای واقعی کلمه فاشیست هستند، این جماعت فاشیست نه تنها کمترین توجهی به جنایات و نقض حقوق بشر در دوران محمد رضا شاه ندارند که آن جنایت ها را تایید هم می کنند، بهترین نمونه آنرا در رفتار  اعضای خانواده خود او نیز می توان دید که با شعار « مرگ بر سه فاسد، آخوند، چپی، مجاهد» به میدان اعتراضاتی آمده اند که جنبش زن، زندگی، آزادی نام دارد و آنها بی شرمانه با شعارهای فاشیستی خود خواستار مرگ چپی و مجاهد در آینده هستند، همان چپی و مجاهدی که پدر تاجدار شاهزاده صدها نفر از آنها را بدست فراستی و ثابتی ها زیر شکنجه های وحشیانه و مرگبار  به قتل رساند و یا در دادگاههای نظامی حکم قتل آنها را صادر کرد، فاجعه ای که باز در دوران نظام اسلامی موجب مرگ و کشتار چندین هزار نفر از همین چپی ها و مجاهدین شد.

شرم آور است که همسر شاهزاده و طرفداران او در خیابان ها و فضاهای مجازی باز با فریاد شعار مرگ بر چپی و مجاهد، مرگ چپی ها و مجاهدین را تشویق کرده و از ظهور فاشیسم جدید در نظام پادشاهی خبر می دهد.

حضور فراستی و ثابتی در روزهای اخیر نشان از ورود شاهزاده با دستگاه امنیتی ایشان است. گویا قرار است شاهزاده با دستگاه امنیتی خود سوار بر اتوبوس ویرانی و وحشت وارد شوند.

رضا فانی یزدی
۱۵ فوریه ۲۰۲۳

پاسخ به آقای رضا پهلوی!

https://www.tribunezamaneh.com/archives/213391/embed#?secret=9cTSy0MrNa#?secret=uJ0ocv8vcF

https://youtube.com/watch?v=yuq27vhTWgM%3Ffeature%3Doembed

خبرها، گزارش ها و ویدئوهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز ببیند