به یاد آیت الله منتظری

به دعوت کانون فرهنگ و هنر ایرانیان در فرزنو کالیفرنیا پس از درگذشت آیت الله منتظری صحبتی را برای دوستان داشتم که فیلم آن در چند قسمت زیر را برای شما در اینجا گذشته ام.

رضا فانی یزدی