گام به گام اما چگونه باید پیش رفت


رهبری جنبش

ظرف چند روز گذشته هیچ حرکتی در جهت شکل گیری یک رهبری واحد و متمرکز مشاهده نمی شود. آقایان کروبی و موسوی در دعوت مردم به خیابانها و ادامه حرکت های اعتراضی همکاری و هماهنگی لازم را نشان نمی دهند

نیاز امروز جنبش اعتراضی مردم حضور یک رهبری قدرتمند و هم رای و همراه است. هسته اصلی این رهبری آقایان موسوی، کروبی و خاتمی هستند و حداقل لازم اینست که این آقایان با صدور اطلاعیه های مشترک هم صدا عمل کرده و از تشتت آراء و سر در گمی مردم و امکان سوء استفاده عناصر فرصت طلب و نفوذی جلو گیری نمایند تا از امکانات موجود جنبش اعتراضی به نحو احسن استفاده شده و در جهت آرامش بیشر با کسب امتیازات بیشتر خنبش را گام به گام به پیش ببرند. هسته کنونی باید در جهت ایجاد یک شورای فراگیر رهبری حرکت کند. فقدان یک شورای رهبری متشکل از چهره های متنفذ و محبوب جامعه خطر ترور، دستگیری و حوادث غیرقابل پیش بینی برای برخی از چهره های کنونی در رهبری جنبش را صد چندان می کند
این رهبری می باید در عرصه جهانی و خارج از ایران نیز از طریق شخصیت های با سابقه،قابل قبول و توانا حضور یافته و در رایزنی های بین المللی فعالانه وارد عمل شود. مسلما کودتاچیان با توجه به تجربه دیگر کودتاها در دیگر کشورها در صدد ترور شخصیت های اصلی برخواهند آمد. این خطر زمانی از میان خواهد رفت که رهبری در یک یا دو شخصیت معین محدود نشده باشد و در عین حال در داخل و خارج از کشور حیات خود را استمرار بخشیده و تضمین نماید

حضور یک گروه توانمند در رهبری جنبش که هر کدام نماینده بخش معینی از جنبش اعتراضی مردم هستند نه تنها ضامن ادامه حرکت اعتراضی است که محدود کننده امکان سرکوب و ترور و محاکمه احتمالی رهبران کنونی جنبش است

باید گام به گام پیش رفت

تحقق دمکراسی جز با پذیرش عقب نشینی گام به گام مجموعه حاکم و انزوای رهبری حکومت اسلامی در کشور ممکن نیست. زیاده خواهی، به چالش کشیدن تمام قدرت رهبری نظام و در نظر نگرفتن امکانات سرکوب نظامیان، و ورود به میدان های مقابله ای که پیروزی رهبری نظام اسلامی در آنها قطعی است، اشتباه بزرگی است که امکانات رشد و فراگیری جنبش کنونی را در ابتدای راه محدود کرده و زمینه های سرکوب آن را در آینده نزدیک فراهم خواهد نمود
باید گام به گام پیش رفت ، اولین گام که خواست کنونی میلیونها رای دهنده است ابطال انتخابات و برگزاری یک انتخابات مجدد است که خوشبختانه بسیاری ازرهبران کنونی کشور حتی در جناح اصولگرا نیز به آن تمایل ضمنی نشان داده اند، دستیابی به این خواست و عقب نشینی رهبری دراین عرصه بزرگترین موفقیت در لحظه کنونی است که چشم انداز تحولات بسیار بزرگتری را در آینده ممکن می کند
عدم درک قدرت حکومت و پیچیدگی ساختار آن در انتقال قدرت و شبیه سازی حوادث امروز با روزهای دوران انقلاب بهمن 57 و کپی برداری از آن می تواند به استخراج تاکتیک های بغایت نادرستی منجر گردیده که جز سرکوب جنبش کنونی و ادامه عمر حکومت به جای نخواهد گذاشت

دوری گزیدن از تاکتیک های نادرست

دعوت به شرکت در نماز جمعه از طرف آقای کروبی و موسوی و مقابله با رهبری در عرصه ی حضور و قدرت نمایی ایشان عملی به غایت نادرست بود که خوشبختانه توسط آقای کروبی به موقع این دعوت پس گرفته شد

روشن بود که رهبری نظام اسلامی و حامیان ایشان با دعوت از مردم در نماز جمعه و سازماندهی برای حضور چندصدهزار نفر در روز جمعه برنامه ریزی کرده و عملا این روز را به روز قدرت نمایی و نمایش قدرت خود تبدیل می کنند

به هیچ عنوان نباید مردم را در مقابل یکدیگر قرار داد. مردم را به مصاف یکدیگر فرستادن اشتباه تاریخی است. واقعیت این است که هنوز میلیونها نفر درسراسر کشور پشتیبان و حامی نظام و حکومت اسلامی و رهبری آن هستند. احمدی نژاد و دارودسته ی او نیز همچنان از حمایت بخش های قابل ملاحظه ای از مردم ایران برخوردارند

کودکانه است که باور کنیم ظرف چندهفته همه چیز در یک کشور هفتاد میلیونی تغییر کرده است. احمدی نژاد ظرف چندسال گذشته چندصدمیلیارد دلار در آمد نفتی کشور را در میان مردم به اشکال گوناگون تقسیم کرده است. خطا است اگر تصور کنیم که مردمی که از این امکانات برخوردار شده اند رای و حمایت خود را به سمت و سوی دیگری خواهند داد.در عین حال این هم واقعیتی است که یک اکثریت بزرگ از جمعیت شهری در کلان شهرهای کشور سالهاست که از نظام اسلامی فاصله گرفته و به درجات گوناگون به جبهه مخالفت با نظام کشیده شده اند. اما این جمعیت مخالف دربرگیرنده ی همه جمعیت کشور نیست

نباید در مراکز تجمع و قدرت نمایی پوپولیستی نظام مثل نمازهای جمعه و یا گردهمایی های آنها به مصاف آنها رفت. نباید جامعه را به دو گروه تقسیم کرد که در یک طرف جمعیت معترض مردمی و در طرف دیگر نیروهای انتظامی و سرکوب در کنار جمعیت عظیم دیگری از هواداران حکومت قرار گرفته باشند. در چنین مصافی جنبش اعتراضی که رویارروی نیروی انتظامی و جمعیت دیگر قرار می گیرد بازنده است.

نباید این تصور ایجاد شود که نیروهای انتظامی به حمایت از گروهی از مردم هوادار نظام به سرکوب بخش دیگری وارد عمل شده اند. باید از این نوع مقابله ها که نتایج وحشت آوری را برای آینده کشور نیز ترسیم می کند جدا جلوگیری کرد

تقابل جمعیت های میلیونی در هرکجای دنیا که اتفاق افتاده است به کشتارها و خصومت های تاریخی منجر گشته که آسیب های حاصل از آن برای دهه ها و قرن ها گریبانگیر آن جوامع باقی مانده است. نباید گذاشت آنچه در عراق به شکل تقابل میان شیعه و سنی و یا در افریقا در تقابل میان قبیله های مختلف اتفاق افتاده و به کشتارهای عظیم بشری منجر گردیده در کشورما آغاز شودرویارویی مردم در مقابل یکدیگر عمر نظام اسلامی را در پشت کینه های خونین برای دهه های آینده در کشور تضمین خواهد کرد

معترضین باید در محل های جداگانه و به دور از مقابله با جمعیت هوادارن رژیم اعتراضات خود را به گونه ای مسالمت آمیز و با استفاده از تمامی اشکال نافرمانی مدنی سازماندهی کنند. جمعیت معترض گرچه به ناچار به تقابل و رویارویی با نیروهای انتظامی و سرکوبگر رژیم مواجه خواهد شد،اما باید همیشه به خاطر داشت که این فقط و فقط خواست رهبری نظام اسلامی است که تقابل میان جمعیت معترض اسلامی را به تقابل مردم در دوجبهه موافق و مخالف نظام به آرایش در آورده و خود و نیروهای سرکوب اش را تحت لوای حمایت از گروههایی از مردم به صحنه تقابل و درگیری بیآورد. نباید به دام این توطئه افتاد

نباید گذاشت فجایع دوران میلوسویچ در کوسوو در ایران تکرار گردد

با احترام،
رضا فانی یزدی
June 22, 2009
دوشنبه ۱ تير ۱۳۸۸